Eng Entdeckungsrees duerch de Musée 4-7 Joer | gratis

    Category:
  • Atelier
  • Visite guidée
  •  :
    • 7-28 oct - 4 nov - 23 déc 2017 - 14:30 > 15:30 - LU

Eng Féiererung fir Kanner op Lëtzebuergesch. Mam Carole Jung.

Beim éichte Kontakt mam Musée soll de Kanner erklärt ginn wat e Musée iwwerhaapt ass a firwat en do ass ; e Musée sammelt, versuegt,vermëttelt a stellt Saachen aus.

D'Kanner ginn op Entdeckungsrees duerch de Musée a leeën hir eegen kleng Sammlung un. Mat Hellëf vun enger Zäitschnouer, déi zesummen opgestallt gëtt, kennen déi gesammelt Saachen och ganz einfach zäitlech ageuerdnet ginn.